1220
 
Generalforsamling d. 25/2-2015 kl. 19:00
19/02-2015 kl. 10:28


Se klubbens hold

Vi har ledige pladser!

Bliv en del af fællesskabet!    

Gå til kalenderen
Dagens resultater

Dagens kampe   Dagens resultater


Bestyrelsen indkalder til generalforsamling
onsdag d. 25/2 kl 19:00.

Dagsorden.

 

1)    Valg af dirigent, 2 stemmetællere samt mødesekretær.

2)    Bestyrelsens beretning.

3)    Forelæggelse af regnskab for det forgangne år, til godkendelse samt budget for det kommende år

4)    Behandling af evt. indkomne forslag.

5)    Valg til bestyrelsen i 2-årig periode.


På valg:


- Søren Andersen Ønsker ikke genvalg

- Jette Tock ( kasserer) Ønsker ikke genvalg

- Henrik Forsberg ( Formand ) Ønsker at stoppe
- 2 Suppleanter*


*Der vælges 2 suppleanter for en 1 års periode. Efter konstitueringen offentliggøres bestyrelsen og valgte formand sikre at bestyrelsens beretning fremsendes til Frederikssund kommune bilagt regnskab og budget fremlagt på generalforsamlingen.


6)    Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7)    Eventuelt.

         

  Hold dig opdateret om nyheder her på siden: